top of page
Search

Pressemelding - Leirvik Group AS og Searas AS Partnerskap

EN NY LEVERANDØR AV RAS-ANLEGG SER DAGENS LYS


Leirvik Group AS som eier Leirvik AS på Stord, har i dag gått inn som 50% eier i Bergensbaserte Searas AS som har utviklet en rekke nye løsninger rettet mot landbasert oppdrett. Leirvik Group AS vil nå utvikle Searas videre sammen med gründerne i selskapet og Leirvik Group AS legger med dette hele sin satsing på akvakultur inn i Searas.  Leirvik Group AS sin inntreden på eiersiden i Searas bygger på et tett samarbeid mellom Searas AS og Leirvik AS som har pågått siden 2020.Partene har, med støtte fra Innovasjon Norge og Bremnes Seashore som pilotkunde, utviklet, designet, bygget og satt i drift et lukket oppdrettsanlegg for produksjon av laks på land. Dette er basert på et helt nytt prosessdesign for denne typen anlegg utviklet av Searas.


Den nye løsningen, OptiRAS, består av standardmoduler tilpasset ulike produksjonsvolum som produseres på verft og som løftes på plass på installasjonsstedet. Anlegget er flyttbart, karmaterialet er resirkulerbart med et langt mindre miljøavtrykk en konvensjonelle løsninger, og tiden fra en investeringsbeslutning til start av produksjon kan kuttes vesentlig ned. OptiRAS gir lave energikostnader og tilbyr helt nye løsninger når det gjelder vannbehandling og resirkulering av vann som resulterer i svært høy og stabil vannkvalitet gjennom hele produksjonssyklusen. Prosessløsningen i OptiRAS er basert på helt andre og nye prinsipper enn det som finnes i eksisterende resirkuleringsanlegg.


Første innsett av smolt i pilotanlegget på Skålevik ble foretatt tidlig i oktober 2023 og denne fisken skal settes i sjø i mars/april 2024. Fiskens utvikling i pilotanlegget følges tett opp, og så langt er veterinærens dom at OptiRAS-anlegget produserer lytefri fisk.


Basert på den positive responsen i markedet for OptiRAS-løsningen har partene funnet det riktig å etablere et eget selskap som skal forestå design, produksjon, leveranse og service av lukkete produksjonsanlegg for fisk. Selskapet, som har fått navnet OptiRAS AS, blir et 100% eid datterselskap av Searas AS.


For Searas AS er dette en milepæl i selskapets utvikling ved at vi nå får ombord en industriell eier med lang erfaring fra store og komplekse EPC-leveranser til offshore, og som gjør oss i stand til å ta opp konkurransen med andre norske og internasjonale leverandører av resirkuleringsanlegg, sier Eldar Lien, daglig leder i Searas AS.


For Leirvik Group AS er dette et viktig strategisk steg i satsingen på akvakultur og vridningen mot nye markeder. Leirvik sin styrke og kompetanse på gjennomføring av prosjekter sammen med Searas AS sitt sterke teknologi og utviklingsmiljø innen akvakultur passer svært godt samme, sier Helge Gjøsæter i Leirvik Group AS.


Partene er enige om at detaljer knyttet til selve aksjetransaksjonen ikke vil bli publisert.Spørsmål kan rettes til Eldar Lien i Searas AS eller Helge Gjøsæter i Leirvik Group AS.

 

 

 

Searas AS ble etablert i 2017 av Eldar Lien og Morten Aga som begge er ingeniører med gründererfaring kombinert med lang fartstid fra offshore industrien. Selskapet teller i dag 14 personer og holder til på Marineholmen i Bergen. Searas har utviklet helt nye løsninger når det gjelder vannbehandling i resirkuleringsanlegg for oppdrett samt ny teknologi for kontinuerlig overvåking av vannkvalitet i slike anlegg. Selskapets produkt Aquasense muliggjør sanntids overvåking av en rekke vannkvalitetsparametre, bl.a H2S og NH3, og åpner helt nye muligheter for overvåking av vannkvalitet i resirkuleringsanlegg. AquaSense regnes som den ledende teknologien for overvåking av vannkvalitet i resirkuleringsanlegg. AquaSense målesystemer er solgt til kunder i Norge, Chile, USA og Kina. Selskapet har under utvikling og uttesting en ny programvare AquaWare som gir driftsstøtte til driftsansvarlige for resirkuleringsanlegg og som også kan anvendes som et ledelsesverktøy for overvåking av status og ytelsen til denne typen produksjonsenheter. En simulator for prediksjon av ulike driftsoppsett blir et kraftig verktøy for operatørene og for ledelsen til produksjonsoptimalisering.

 

Leirvik Group AS er majoritetseier av Leirvik AS og Emtunga Solutions AB.

Leirvik AS er en ledende leverandør av boligkvarter, helidekk og aluminiumsprodukter til den internasjonale olje- og gassindustrien. Leirvik har 330 ansatte med hovedkontor på Stord.

I tillegg til offshore produkter og tjenester; vedlikehold, oppussing og oppgraderinger, satser Leirvik på fornybar; havvind og aluminiumskonstruksjoner innen infrastruktur og havbruk.


0 comments

Comentários


bottom of page