top of page
Search

OptiRAS: En oppdatering fra November 2023

Vi er begeistret for å dele den nyeste oppdateringen fra OptiRAS pilotprosjektet som skrider fremover som planlagt. Etter en måned i drift ser vi gode resultater når det gjelder fiskevelferd, vekst og miljøeffektivitet. Fisken spiser og vokser godt, og dødeligheten er minimal. Tettheten er fortsatt lav (4,5 kg/m3), men skal opp i ca 30 kg/m3 i mars-24 når snittvekten når 1 kg.


Bildeserie 1. Bilder fra besøksrunder med Bremnes Seashores nye Konsernsjef, Linda Litlekalsøy Aase, styremedlemmer, og representanter fra Mowi.


Det mest imponerende med OptiRAS er den energieffektive vannrensingen som oppnås gjennom bruk av våre fire store AquaDUCTER. Alt vannet behandles 4 x pr. time gjennom Aquaductene, som degasser, skimmer, reduserer totalgasstrykket og oksygenerer vannet på en svært energieffektiv måte, ved hjelp av vakuum og hevertprinsippet. Det «skittne» vannet suges opp, skimmes og degasses før det sendes gjennom det 500m3 store integrerte MBBR-biofilteret i karet. Dette er en svært energi-effektiv metode som reduserer energiforbruket med opp mot 80% sammenlignet med tradisjonelle RAS-anlegg.


Vi ivaretar vannkvaliteten ved daglig kontroll av ammonium, nitritt og nitrat. Salinitet (20 ppm), pH, O2, CO2, H2S måles hvert sekund ved hjelp av AquaSENSE sensorene våre som er strategisk plassert langs hele sirkulasjonslinjen.


Totalt gasstrykk (TGP) måles daglig og viser stabile nivåer på ca 90%. Det er langt under det man vanligvis finner i tradisjonelle RAS anlegg og viser at AquaDUCTene effektivt eliminerer utfordringene med høye TGP-verdier.


For å opprettholde optimale forhold justeres Alkalinitet med tilsetting av bikarbonat i kombinasjon med lut, og alt dette styres sømløst med vårt egenutviklede SCADA-system.


Figur 1. Vanntemperatur (°C pr time) i OptiRAS-karet fra utsett av smolten.


Vår nøye planlagte belysningsstyring og fôring ved en sjøtemperatur på rundt 12°C sørger for et stabilt og trygt miljø for fisken (se figur 1). Som ansvarlige oppdretter Bremnes Seashore sier, "Appetitten er så god at vi nesten ikke klarer å holde tritt med fôringa."


Fokusområdet akkurat nå er temperaturkontroll i karet når vinteren for alvor setter inn. Aquaductene kjøler naturlig ned vannet, og vi blir å implementere varmeløsninger for å opprettholde optimale forhold gjennom den kalde årstiden.


Læringskurven har vært bratt, men resultatene så langt har vært over alle forventninger! Vi ser frem til fortsettelsen av OptiRAS-prosjektet og ønsker deg velkommen til å kontakte oss for en omvisning!


Bildeserie 2. Skålevik November 2023.- Team OptiRAS
0 comments

Comments


bottom of page