top of page
Search

OptiRAS feirer suksessfull sjøsetting av første gruppe med fisk


Vi deler gledelig nyheten om vellykket overføring av første fiskeinnsett fra OptiRAS til sjøfasen. Flyttingen markerer den siste og mest kritiske håndteringen på land og kan beskrives som et lykkelig kapittel i OptiRAS. Denne første gruppen fisk har tydelig nytt godt av omsorgen i OptiRAS siden oktober, og er nå klar for å fortsette veksten på Bremnes Seashore sin sjølokalitet sør for Boknfjorden.  En prototype som leverer


Under flytteoperasjonen testet vi vår nye og innovative prototype av et trengesystem, som uten bruk av pumper, demonstrerte vertikal trenging og flytting av fisk. Ved å anvende denne metoden, viste OptiRAS at det er mulig å håndtere fisk på en måte som er både skånsom og effektiv.


Trengeløsningen er nøye designet i tråd med OptiRAS visjon, med det formål å speile de naturlige forholdene i havet.

Lytefri fisk


Flyttingen gikk svært godt, og med veterinærenes hjelp ble fisken nøye evaluert før- under og etter flyttingen. Fiskegruppen er bekreftet i utmerket tilstand, med gjennomgående godt slimlag, gjelle- og finne-status, og en gjennomsnittsvekt på 800 gram, klare for de nye utfordringene og mulighetene som venter i sjøen.


Fra det øyeblikket fisken tok sine første svømmetak i OptiRAS i oktober, frem til den sømløse overgangen til sjøen, har reisen vært preget av bemerkelsesverdig vekst og en robust fiskepopulasjon, uten tap.


Vi ser frem til å følge fiskegruppen vår gjennom deres neste livsfase i sjøen, og vil nøye overvåke og dokumentere fiskens utvikling.Fiskeinnsett to


Med blikket rettet mot fremtiden og det neste innsettet av fisk planlagt mot slutten av april, er vi forberedt på å ta imot enda flere fisk med økt tetthet. Den neste gruppen settefisk er allerede vaksinert og nærmer seg raskt post-smolt stadiet i OptiRAS.

 


Takknemlighet


Vi er dypt takknemlige for innsatsen og engasjementet fra alle involverte parter. Dette representerer en kollektiv triumf for hele OptiRAS-teamet, samt våre partnere ved Searas, Leirvik, og Bremnes Seashore.


Vi ser med spenning frem til å fortsette vår reise og arbeid mot den neste fasen i OptiRAS' utvikling, og deler våre erfaringer og fremskritt underveis.


.


.


Kort om OptiRAS:

 

OptiRAS representerer en revolusjonerende tilnærming til akvakultur, med plug-and-play RAS-enheter designet for å nøye etterligne de naturlige marine forholdene i havet, og fremme fiskens velferd. Med en visjon om energieffektivitet og reduksjon av operasjonelle og finansielle risikoer, tilbyr OptiRAS kontinuerlig vannfornyelse hvert 15. minutt. Dette systemet kombinerer essensielle vannbehandlingsfunksjoner—inkludert transport, degassing, kjøling, oksygenering, og proteinskimming—innenfor en enkelt, standard, helintegrert enhet. OptiRAS skiller seg ut med sin biosikkerhet og skalerbarhet, takket være et resirkulerbart, modulært design som fremmer bærekraft. Med tilbud om fleksible leasingvalg og muligheten for trinnvis investering, gjør OptiRAS avansert RAS-teknologi mer tilgjengelig enn noensinne.
Les mer på: www.optiras.no, www.searas.no eller følg oss på LinkedIn!

0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page